● แท่งไฟจะทำงานไม่ถูกต้องในระหว่างคอนเสิร์ตหากไม่ได้ลงทะเบียนข้อมูลที่นั่ง หากไม่สามารถป้อนข้อมูลที่นั่งผ่านแอปได้ โปรดไปที่ Wireless Control Fanlight Support Center ณ สถานที่จัดงานในวันคอนเสิร์ต

● ความผิดปกติอาจเกิดขึ้นได้หากใส่แบตเตอรี่ลงในแท่งไฟไม่ถูกต้อง

● ตลอดคอนเสิร์ต แท่งไฟจะถูกควบคุมโดยระบบของเรา และไฟ LED จะสว่างขึ้นเป็นสีต่างๆ

● ระยะการเชื่อมต่อบลูทูธสูงสุด 10 เมตร อย่างไรก็ตาม ระยะที่มีผลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสิ่งกีดขวาง (คน โลหะ ผนัง ฯลฯ) และเงื่อนไขของ สัญญาณ

● แท่งไฟมีเสาอากาศบลูทูธในตัว สามารถความแรงในการเชื่อมต่อบลูทูธได้โดยการชี้เสาอากาศบลูทูธในตัวไปยังอุปกรณ์บลูทูธ หากมีสิ่งกีดขวาง ระหว่างอุปกรณ์และแท่งไฟ อาจไม่สามารถรับข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

● การเชื่อมต่อแบบไร้สายอาจจะไม่สำเร็จภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

‐ เมื่อแท่งไฟหุ้มด้วยโลหะ ฯลฯ

– เมื่อแท่งไฟอยู่ในกระเป๋าถือหรือกระเป๋า

‐ เมื่อใช้แท่งไฟในสภาวะของ LAN ไร้สาย (ไมโครเวฟ โทรศัพท์มือถือ หรือสภาวะอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นวิทยุ)

– เมื่อเสาอากาศในตัวของแท่งไฟถูกบดบังด้วยมือหรือถูกผู้คนที่รายล้อม

‐ เมื่อมีปัญหาการเชื่อมต่อไร้สายอื่นๆ

● เนื่องจากอุปกรณ์บลูทูธ และ Wi-Fi (IEEE802.11b/g) ใช้ความถี่เดียวกัน (2.4GHz) การใช้บลูทูธใกล้กับอุปกรณ์ LAN ไร้สายอื่นๆ อาจทำให้เกิด สัญญาณรบกวน

ในกรณีนี้ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

1. ขณะเชื่อมต่อแท่งไฟกับอุปกรณ์บลูทูธ ควรอยู่ให้ห่างจากอุปกรณ์ LAN ไร้สายอื่นๆ อย่างน้อย 10 เมตร

2. วางแท่งไฟและอุปกรณ์บลูทูธให้ใกล้กันมากที่สุด

ปิดอุปกรณ์ LAN ไร้สายขณะที่พยายามเชื่อมต่อกับบลูทูธ ใกล้กับอุปกรณ์ LAN ไร้สาย (ภายในระยะประมาณ 10 ม.)

3. สัญญาณ RF ที่ปล่อยออกมาจากอุปกรณ์บลูทูธ อาจส่งผลต่อการทำงานของอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์

4. เพื่อสร้างการเชื่อมต่อบลูทูธที่ปลอดภัย แท่งไฟรองรับฟังก์ชันความปลอดภัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานบลูทูธ แต่ฟังก์ชันความปลอดภัยเหล่านี้อาจ ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า ควรใช้ความระมัดระวังขณะเชื่อมต่อกับบลูทูธ

● เราจะไม่รับผิดชอบต่อการขาดข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีบลูทูธ

● เราไม่รับประกันว่าแท่งไฟจะสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธทั้งหมดได้

● อุปกรณ์บลูทูธที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อต้องสอดคล้องและควรได้รับการรับรองตามมาตรฐานบลูทูธ ที่ระบุโดยบลูทูธ SIG

● แม้ว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อจะเป็นไปตามมาตรฐานบลูทูธข้างต้น แต่อุปกรณ์อาจเชื่อมต่อหรือทำงานไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันและข้อมูลจำเพาะ ของอุปกรณ์อื่นๆ

● อาจใช้เวลาสักครู่ในการตั้งค่าการเชื่อมต่อบลูทูธ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ