【วิธีตั้งค่าบลูทูธ】

คำถาม 1. จะเปิดฟังก์ชันบลูทูธในสมาร์ทโฟนของฉันได้อย่างไร

คำตอบ 1. ในการเชื่อมต่อแท่งไฟกับสมาร์ทโฟน คุณต้องเปิดฟังก์ชันบลูทูธของสมาร์ทโฟน

มีสองวิธีในการเปิดใช้งาน

– วิธีที่ 1: ตั้งค่าสถานะบลูทูธไว้ที่“เปิด” โดยแตะที่ไอคอนบลูทูธที่อยู่ส่วนบนของหน้าจอสมาร์ทโฟนของคุณ

– วิธีที่ 2: ตั้งค่าสถานะบลูทูธไว้ที่ “เปิด” โดยใช้ตัวเลือกบลูทูธในการตั้งค่าสมาร์ทโฟนของคุณ

คำถาม 2. แม้ว่าฟังก์ชันบลูทูธของสมาร์ทโฟนจะเปิดอยู่ และฉันยืนยันแล้วว่าแท่งไฟอยู่ใน “โหมดบลูทูธ” เนื่องจากมีไฟกะพริบเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ตาม

แต่แท่งไฟทั้งสองกลับไม่เชื่อมต่อกันและยังคงค้นหาการเชื่อมต่อต่อไป

คำตอบ 2. ขึ้นอยู่กับรุ่นของสมาร์ทโฟน ซึ่งอาจใช้ฟังก์ชันบลูทูธได้เฉพาะเมื่อเปิดฟังก์ชัน GPS ไว้แล้วเท่านั้น

ให้ตั้งค่าสถานะ GPS ไว้ที่“เปิด”โดยแตะที่ไอคอน GPS ที่อยู่ส่วนบนของหน้าจอสมาร์ทโฟนของคุณ

【วิธีใช้แท่งไฟ】

คำถาม 3. เมื่อคอนเสิร์ตเริ่มขึ้น แท่งไฟจะดับลง

คำตอบ 3. เมื่อคอนเสิร์ตเริ่มขึ้น แท่งไฟจะถูกควบคุมแบบไร้สาย

หากมีระดับแบตเตอรี่ของแท่งไฟมากพอ แต่ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง อาจเป็นเพราะการจับคู่ไม่สำเร็จหรือกระบวนการจับคู่ยังไม่เสร็จ สมบูรณ์

จับคู่ข้อมูลที่นั่งของคุณกับแท่งไฟโดยใช้แอป หรือไปที่ Wireless Control Fanlight Support Center

【คำถามเกี่ยวกับแบตเตอรี่】

คำถาม 4. อายุการใช้งานแบตเตอรี่ของแท่งไฟสั้นเกินไป

คำตอบ 4. ตรวจสอบว่าคุณใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA ของแท้หรือไม่

ห้ามใช้แบตเตอรี่แมงกานีส และ/หรือ แบตเตอรี่ที่มีระดับไฟต่ำ

คำถาม 5. ฉันสามารถใช้แบตเตอรี่ที่ฉันใช้เมื่อวานนี้ได้หรือไม่

คำตอบ 5. แนะนำให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ หรือเตรียมแบตเตอรี่สำรองไว้ เพราะแบตเตอรี่อาจหมดระหว่างการแสดงคอนเสิร์ต

คำถาม 6. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่แล้ว แต่แท่งไฟไม่ทำงาน

คำตอบ 6. ตรวจสอบทิศทาง +/- ของแบตเตอรี่

หากใส่แบตเตอรี่ผิดทิศทาง แบตเตอรี่อาจร้อนจัด แบตหมด หรือทำงานไม่ถูกต้อง

นอกจากนี้ แท่งไฟอาจไม่ทำงานอย่างถาวรเนื่องจากของเหลวในแบตเตอรี่

เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ทั้งหมด ถอดแบตเตอรี่ออกจากแท่งไฟและแยกเก็บไว้ต่างหากเมื่อไม่ได้ใช้งาน

(หากแบตเตอรี่เก่าเกินไป และ/หรือ ไม่ได้จัดเก็บอย่างถูกต้อง ระดับแบตเตอรี่อาจต่ำได้)

【การป้อนข้อมูลที่นั่งในแอป】

คำถาม 7. ฉันจำเป็นต้องเปิดสมาร์ทโฟนไว้ในระหว่างคอนเสิร์ตหรือไม่ (และ/หรือต้องรักษาการเชื่อมต่อบลูทูธไว้หรือไม่)

คำตอบ 7. ไม่ เมื่อจับคู่สำเร็จแล้ว คุณสามารถปิดแอป และ/หรือ ฟังก์ชันบลูทูธในสมาร์ทโฟนของคุณได้

เมื่อจับคู่แท่งไฟสำเร็จแล้ว แท่งไฟจะทำงานได้อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

คำถาม 8. หากฉันถอดแบตเตอรี่ออก ฉันต้องป้อนข้อมูลที่นั่งอีกครั้งผ่านแอปหรือไม่ ข้อมูลที่นั่งจะถูกลบเมื่อถอดแบตเตอรี่ออกหรือไม่

คำตอบ 8. ไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลซ้ำ ระบบจะไม่ลบข้อมูลออกแม้ว่าจะถอดแบตเตอรี่ออกแล้วก็ตาม

คำถาม 9. ฉันจะเข้าชมคอนเสิร์ตหลายวัน ฉันสามารถป้อนข้อมูลที่นั่งแต่ละที่ในวันแสดงคอนเสิร์ตครั้งแรกได้หรือไม่

คำตอบ 9. ระบบจะเก็บข้อมูลที่นั่งล่าสุดที่ป้อนไว้ไว้ในแท่งไฟเท่านั้น ดังนั้นให้ป้อนข้อมูลที่นั่งใหม่ในแต่ละวันของคอนเสิร์ตนั้นๆ

คำถาม 10. ที่นั่งของฉันถูกเปลี่ยน ฉันควรทำอย่างไรดี

คำตอบ 10. โปรดจับคู่แท่งไฟของคุณอีกครั้งกับข้อมูลที่นั่งใหม่

คำถาม 11. ฉันมีแท่งไฟหลายแท่ง ฉันสามารถป้อนข้อมูลที่นั่งเดียวกันลงในแท่งไฟหลายแท่งได้หรือไม่

คำตอบ 11. ป้อนข้อมูลที่นั่งลงในแท่งไฟแต่ละอัน สามารถระบุข้อมูลที่นั่งหนึ่งที่กับแท่งไฟหลายแท่งได้